PRAWA AUTORSKIE

Recenzje zamieszczane na stronie https://recenzencki.blog/ należą do Katarzyny Starostka, która w sieci publikuje pod pseudonimem eyesOFsoul  oraz jako blogerka z Recenzenckiego.

copyright_istock_000007023592xsmall

Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich jest zabronione. Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami.